วันพุธที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2559

วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด 27 มกราคม 2559      

           วันที่ 27 มกราคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ซึ่งเป็นการรำลึกถึงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ผู้ทรงก่อตั้งกิจการยุวกาชาด และได้พัฒนารุ่งเรืองจนถึงทุกวันนี้  ในปีนี้  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นประธานในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของสมาชิกและผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ในวันที่ 27 มกราคม 2559 พร้อมประทานโล่แด่ยุวกาชาดดีเด่นและอาสายุวกาชาดดีเด่น และพิธีในสนามได้ปิดลงอย่างยิ่งใหญ่ ด้วยการแสดงในชุด ยุวกาชาดไทยประสานใจหนึ่งสามัคคี เทิดไท้ราชินี แม่ฟ้าของแผ่นดิน ซึ่งนอกจากเป็นการเทิดพระเกียรติในวโรกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษาในวันที่ 12 สิงหาคม 2559  ยังเป็นการแสดงพลังของอาสายุวกาชาด กศน. กว่า 750 คนจาก 50 เขตในกรุงเทพมหานคร ที่ผ่านการอบรมปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)  มาร่วมแสดงการจำลองการช่วยชีวิต CPR อย่างพร้อมเพรียงและสวยงามจนเป็นที่ประทับใจขององค์ประธานในพิธี และผู้คนในสนามศุภชลาศัยโดยทั่วกัน  โดยการแสดงของเหล่าอาสายุวกาชาด กศน. นี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายเรืองฤทธิ์ ชมพูผุดผ่อง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร  

          สำหรับการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ครบรอบ 94 ปีในปี 2559 นี้  มีความพิเศษกว่าการจัดงานในปีก่อนๆ  โดยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน กระทรวงศึกษาธิการ ได้จับมือกับสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมในโอกาสสำคัญนี้อย่างยิ่งใหญ่กว่าทุกปี  มีการจัดประกวดแข่งขันปฐมพยาบาล ในวันที่ 26 มกราคม 2559 ณ อาคารนิมิบุตร  สนามกีฬาแห่งชาติ โดยมีสมาชิกยุวกาชาดจากโรงเรียนต่างๆ และอาสายุวกาชาดจากชมรมอาสายุวกาชาด กว่า 220 คนเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้  ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกยุวกาชาดที่ผ่านการอบรมปฐมพยาบาล ได้ทบทวนและแสดงความสามารถด้านปฐมพยาบาลที่ได้เรียนรู้มา  นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ยังได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เครื่อง AED (เครื่องกระดุกหัวใจไฟฟ้าภายนอกชนิดอัตโนมัติ) รวมทั้งฝึกการตกแต่งบาดแผลเสมือนจริง และการจัดกระเป๋ายาอีกด้วย   ทั้งนี้ นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันครั้งนี้
นอกจากนี้ นับเป็นครั้งแรกที่ได้จัดให้มีการประกวดแข่งขันการสวนสนามของสมาชิกและผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทยในปีนี้ ซึ่งมีขึ้นในวันที่ 26 มกราคม ภายในสนามกีฬาแห่งชาติเช่นกัน ในโอกาสนี้ เป็นครั้งแรกที่อาสายุวกาชาดจากชมรมอาสายุวกาชาด สังกัดสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จากจังหวัดต่างๆ ได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันและร่วมเดินในพิธีสวนสนามปฏิญาณตนในวันที่ 27 มกราคม 2559 ต่อองค์ประธานในพิธีด้วย 

ผลการแข่งขันปฐมพยาบาล
ระดับประถมศึกษา
รางวัลชนะเลิศได้ แก่โรงเรียนวัดลาดพร้าว  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ได้แก่โรงเรียนวัดหนองแขม  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ได้แก่โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ
รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
                              โรงเรียนประภาสวิทยา  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
                              โรงเรียนวัดเขียนเขต  จังหวัดปทุมธานี
ระดับมัธยมศึกษา
รางวัลชนะเลิศได้แก่โรงเรียนบ้านลาดวิทยา  จังหวัดเพชรบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ได้แก่โรงเรียนราชินี  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ได้แก่โรงเรียนเขมาภิรตาราม  จังหวัดนนทบุรี
รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  จังหวัดศรีสะเกษ
                             โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
                             โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ระดับชมรมอาสายุวกาชาด
รางวัลชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา  จังหวัดเพชรบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ได้แก่ กศน. อำเภอไทรงาม  จังหวัดกำแพงเพชร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ได้แก่ โรงเรียนราชินี  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
รางวัลชมเชย ได้แก่   กศน. ตำบลกระบี่น้อย  อำเภอเมืองกระบี่  จังหวัดกระบี่
                        กศน. อำเภออ่าวนาง  จังหวัดกระบี่
                        กศน. อำเภอแหลมงอบ  จังหวัดตราด

 ผลการประกวดการเดินสวนสนาม
ระดับประถมศึกษา
รางวัลชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ได้แก่โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ได้แก่โรงเรียนนิมมานรดี  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
                      โรงเรียนบางมด (ต้นเปาว์วิทยาคาร) จังหวัดกรุงเทพมหานคร
                     โรงเรียนสถานีพรมแดน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ระดับมัธยมศึกษา
รางวัลชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม  จังหวัดศรีสะเกษ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ได้แก่โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์  จังหวัดศรีสะเกษ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ได้แก่โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม  จังหวัดศรีสะเกษ
รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  จังหวัดศรีสะเกษ
                      โรงเรียนราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ
                      โรงเรียนเขมาภิรตาราม  จังหวัดนนทบุรี

ระดับชมรมอาสายุวกาชาด
รางวัลชนะเลิศได้แก่โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม  จังหวัดศรีสะเกษ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ได้แก่ กศน. อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ได้แก่ กศน. อำเภอไทรงาม  จังหวัดกำแพงเพชร
รางวัลชมเชย ได้แก่ กศน. อำเภอภูสิงห์  จังหวัดศรีสะเกษ
                      กศน. อำเภอวังจันทร์  จังหวัดระยอง
                      กศน. อำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น