วันพุธที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2559

เยาวชนจิตอาสา “กุลบุตร-กุลธิดา” ปี 2559
           หลังจากสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ได้เปิดรับสมัครเยาวชนไทย เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีใจรักการเป็นอาสาสมัคร และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม มาทำหน้าที่เป็นตัวแทนของ สภากาชาดไทยในการเผยแพร่และปฏิบัติภารกิจของสภากาชาดไทย ในโครงการสรรหา “กุลบุตร-กุลธิดา” ซึ่งการสรรหาได้เสร็จสิ้น และได้ผู้เหมาะสมแล้ว
          โดย “กุลบุตร-กุลธิดา” ปี 2559 ได้แก่ นายกิตติชัย เพ็ชรแก้ว จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และนางสาวจิดาภา วัชรสินาพร จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมตำแหน่ง รองกุลบุตร-กุลธิดากาชาด ได้แก่ นายศุภณัฐ ศศิพงศ์พนา จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง และนางสาวดวงดาว ขันติชัยขจร จาก มหาวิทยาลัยมหิดล  ซึ่งผู้ที่ได้รับตำแหน่งได้เริ่มปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม พร้อมเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในพิธีเปิดงานกาชาดประจำปี 2559 วันที่ 30 มีนาคมนี้ ที่สวนอัมพร
          ทั้งนี้ นายกิตติชัย เพ็ชรแก้ว (นิค) กุลบุตรกาชาด ได้เผยถึงความรู้สึกหลังได้รับตำแหน่งว่า “ความรู้สึกตอนนี้ยังตื่นเต้นไม่หายเลยครับ ดีใจมากครับ รู้สึกเป็นเกียรติและขอบคุณทุกคนมาก ผมจะเป็นตัวแทนของเพื่อนๆทุกคน ในการปฏิบัติภารกิจของสภากาชาดไทย และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไปครับ” และนางสาวจิดาภา วัชรสินาพร (ปิ๊ง) กุลธิดากาชาด กล่าวว่า “การมาค่ายในครั้งนี้ไม่เพียงแค่ได้พัฒนาตนเอง แต่ได้พัฒนาความรู้ในด้านการเป็นจิตอาสา ได้รับประสบการณ์ดีๆ มิตรภาพจากเพื่อนๆทุกคน ได้รู้ว่าครอบครัวของสภากาชาดไทย อบอุ่นและน่าอยู่ขนาดไหน การทำความดีไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งค่ะ และอยากเชิญชวนเยาวชนทุกคนมาร่วมเป็นอาสายุวกาชาด มาร่วมกันทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นด้วยกันนะคะ”
          ด้านนางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย กล่าวว่าโครงการสรรหา “กุลบุตร-กุลธิดากาชาด” เป็นกิจกรรมหนึ่งของการจัดงานกาชาด ซึ่งในปีนี้เป็นปีมิ่งมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทยทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา สภากาชาดไทยจึงถือโอกาสนี้ จัดโครงการคัดสรร“กุลบุตร-กุลธิดากาชาด” ประจำปี 2559 ขึ้น ในปีนี้มีการจัดรูปแบบงานที่ยิ่งใหญ่กว่าทุกปี โดยนำพระราชกรณียกิจและพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ด้านผ้าไทย มาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเกือบทุกกิจกรรมในค่ายคัดสรร เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าและอนุรักษ์ผ้าไทยสืบต่อไป  และในค่ายนี้นอกจากการปลูกฝังในเยาวชนมีจิตอาสา ซึ่งป็นวัตถุประสงค์หลักแล้ว ยังต้องการให้อาสาสมัครของสภากาชาดไทย รู้จักช่วยเหลือผู้อื่นจากจิตใจของเขาเอง ซึ่งเมื่อออกจากค่ายคัดสรรนี้ไปแล้ว หวังว่าเยาวชนทั้ง 63 คน ที่เข้าร่วมค่ายคัดสรรในปีนี้ จะเป็นเยาวชนที่ดีของประเทศชาติต่อไปค่ะ
          นอกจากนี้ ยังมีเยาวชนได้รับรางวัลพิเศษจากโครงการฯ นี้อีก 3 รางวัลได้แก่ ขวัญใจมวลมิตรได้แก่ นายจีรวัตร์ โหง่นมณี ขวัญใจดาวสู่ฟ้าได้แก่ นายนันทวัฒน์ จันทรมาศ และ Popular Vote ได้แก่ นางสาวพัชรมัย บุญเลิศกุล
          โครงการสรรหา “กุลบุตร-กุลธิดากาชาด” ปี 2559 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17- 22 มีนาคม โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ศักดิ์ชัย ลิ้มทองกุล ผู้ช่วยเลขาธิการฯ และผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานกลาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ด้านหน้าหอจดหมายเหตุสภากาชาดไทย  ตึกมหิดลวงศานุสรณ์ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2559   สำหรับโครงการสรรหากุลบุตร - กุลธิดากาชาด ในครั้งนี้ มีเยาวชนสมัครเข้ารับการคัดสรร จำนวนทั้งสิ้น 144 คน ซึ่งคณะกรรมการได้ทำการคัดสรรรอบแรกโดยการสอบสัมภาษณ์ เหลือ 63 คน และเข้าค่ายคัดสรร 4 คืน 5 วัน ในศูนย์ฝึกอบรมบางประกง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 18 - 22 มีนาคม 2559
          ตลอดระยะเวลา 4 คืน 5 วัน ของการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากผู้เข้ารับการคัดสรรจะได้รับความรู้เรื่องการกาชาดแล้ว ยังจะได้เรียนรู้เรื่องการปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม การทำงานและการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุข รู้จักการช่วยเหลือ แบ่งปัน และเป็นผู้มีบุคลิก มารยาทที่ดี กล้าแสดงออกซึ่งความสามารถพิเศษ อาทิ การเพ้นท์เสื้อ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Long Live The Queen 84” เพื่อให้ผู้เข้าคัดสรรเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สร้างความเชื่อมั่นในตนเองและกล้าแสดงออกเพิ่มมากขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น