วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

คัดเลือกผู้แทนยุวกาชาดเพื่อไปร่วมกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาดในต่างประเทศ ประจำปี 2558


            สวัสดีครับ ก่อนอื่นเลย ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆ อาสายุวกาชาดทั้ง 20 คนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนยุวกาชาดเพื่อไปร่วมกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาดในต่างประเทศ ประจำปี 2558 แต่สำหรับคนที่ไม่ได้ ไม่เป็นไร สู้ต่อไปครับ การคัดเลือกผู้แทนยุวกาชาดฯ ครั้งนี้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมพันธุ์ทิพย์ 3 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โดยมีอาสายุวกาชาดสมัครเข้ารับการคัดเลือก 44 คน จาก 24 สถาบันการศึกษา


                การคัดเลือกผู้แทนยุวกาชาดฯ ในปีนี้ ต่างจากปีอื่นๆ ที่ผ่านมา ซึ่งในปีนี้มีเน้นการสื่อสารภาษาอังกฤษมากเป็นพิเศษ เพื่อต้อนรับ AEC  ปลายปีนี้ ก่อนอื่นจะขอเล่ารูปแบบการคัดเลือกของปีที่ผ่านๆ มาก่อนครับ การคัดเลือกผู้แทนยุวกาชาดฯ ในอดีต แบ่งกิจกรรมการคัดเลือกออกเป็น 4 สถานีกิจกรรม ได้แก่ การแสดงความสามารถพิเศษ การนำเสนอผลงานการร่วมกิจกรรมกาชาด-ยุวกาชาด  ยุวกาชาดไทยไปต่างประเทศ และโลกของกาชาด-ยุวกาชาด แต่ในปี 2558 นี้ สำนักงานยุวกาชาดได้ปรับรูปแบบของกิจกรรมการคัดเลือกใหม่โดยแบ่งออกเป็น 3 สถานีกิจกรรม ได้แก่ สถานีกิจกรรมพิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย  กิจกรรมกลุ่มโดยการจำลองเหตุการณ์(Scenario) และการนำเสนอผลงานการเข้าร่วมกิจกรรมกาชาด-ยุวกาชาดรายบุคคลเป็นภาษาอังกฤษ โดยจะแบ่งอาสายุวกาชาดเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 6-7 คนครับ เน้นความร่วมมือในการทำงานเป็นกลุ่ม
สถานีที่ 1 พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย 

                เมื่ออาสายุวกาชาดลงทะเบียน เข้ารับฟังการชี้แจงรายละเอียดของการคัดเลือก ณ ห้องประชุมจุมภฎ 1 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ แล้ว สมาชิกแต่ละกลุ่มจะเดินลงมาด้วยกันไปยังสถานีกิจกรรมพิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทยเพื่อช่วยกันหาข้อมูลเพื่อตอบคำถามต่างๆ ลงในสมุดกิจกรรม ซึ่งคำตอบนั้นผู้เข้าร่วมโครงการต้องศึกษาและค้นคว้าจากพิพิธิภัณฑ์สภากาชาดไทยเท่านั้นครับ ความสนุกอยู่ตรงนี้ครับ คือไม่มีคำตอบอยู่ใน Google ครับ และไม่สามารถหาได้จากเว็ปไซต์ใดๆ สำหรับกลุ่มที่หาคำตอบได้ครบทุกข้อ ก็จะรีบกลับขึ้นไปรายงานตัว ณ จุดลงทะเบียนเพื่อร่วมกิจกรรมต่อไป
 


 


สถานีที่ 2 กิจกรรมจำลองเหตุการณ์ (Scenario)
                กิจกรรมนี้จะต้องใช้ทักษะภาษาอังกฤษอยู่บ้างโดยแต่ละกลุ่มจะส่งผู้แทนออกมาจับสลากซองเหตุการณ์สมมติ ที่เป็นภาษาอังกฤษซึ่งมีคำถามให้อภิปราย ระดมสมองเพื่อหาคำตอบ แล้วนำเสนอด้วยเทคนิควิธีการใดก็ได้ ภายในเวลาไม่เกินกลุ่มละ 5 นาที โดยแต่ละกลุ่มจะมีเวลาพูดคุยปรึกษาหารือกัน 10 นาทีจากนั้นจึงมาฟังสถานการณ์ของกลุ่มอื่นๆ การลุ้นระทึกได้เกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อบางกลุ่มที่ได้สถานการณ์เดียวกันแต่แปลข้อมูลออกมาไม่เหมือนกันทำให้หลายคนกังวลกับภาษาอังกฤษ เป็นการอุ่นเครื่องเล็กๆน้อยๆก่อนที่จะไปเข้าร่วมในกิจกรรมถัดไปซึ่งจะต้องใช้ภาษาอังกฤษให้สุดความสามารถของตนเอง ซึ่งน้องๆ แต่ละคนได้นึกถึงสัจธรรมที่ว่า ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน 

สถานีที่ 3 การนำเสนอผลงานการเข้าร่วมกิจกรรมกาชาด-ยุวกาชาดเป็นภาษาอังกฤษ

                สถานีสุดท้ายที่จะตอบโจทย์ในใจของแต่ละคนว่า  คุณจะมีโอกาสได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมในต่างประเทศหรือไม่ โดยแต่ละคนจะใช้เวลาในการนำเสนอผลงานการทำกิจกรรมกาชาด-ยุวกาชาดที่ผ่านมา เป็นภาษาอังกฤษ คนละ 5 นาที สถานีนี้เราได้เชิญคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษมา 3 ท่าน โดยผู้เข้ารับการคัดเลือกจะเข้าไปทีละคน ผมเชื่อว่าการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษนั้นผ่านไปด้วยความราบรื่นเพราะแต่ละคนเตรียมตัวมาอย่างดี แต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนต้องลุ้นระทึกอีกครั้งก็คือข้อคำถามของคณะกรรมการที่สัมภาษณ์กัน ณ วินาทีนั้น  นั่นหมายถึงการแสดงปฏิภาณไหวพริบ ความรู้ ความสามารถ และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของตนเองอย่างเต็มที่ ครับ
 


 เป็นอย่างไรบ้างครับ แนวทางคร่าวๆ ที่ได้นำมาเล่าสู่กันฟังอาจจะจุดประกายให้น้องอาสายุวกาชาดหลายๆ คนที่มีจิตอาสาและทำกิจกรรมมามากมายได้กลับมาฝึกภาษาอังกฤษวันละนิด เพื่อเตรียมตัวเข้ารับการคัดเลือกในปีต่อๆ ไป  สำหรับใครที่อ่าน แล้วยังไม่ได้เป็นอาสายุวกาชาด ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Thaircy.redcross.or.th หรือโทร 02 252 5002-3 กด 1 ภาพเพิ่มเติม หรือ ติดตามกิจกรรมต่างๆ ของอาสายุวกาชาดได้ที่ www.facebook.com/trcyvolunteer 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น