วันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2558

การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)

ดร. กรรณิการ์ อินทราย ผู้อำนวยการ กศน.เขตราชเทวี เปิดการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างวิทยากรแกนนำยุว กาชาดด้านการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ให้แก่บุคลากรและเครือข่ายจำนวน 32 คน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา โดยสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย มอบหมายให้ วิทยากรปฏิบัติงาน3คน นางอรปภา ชาติน้ำเพ็ชร นางสาวสิริรัตน์ พุ่มแก้ว และนางสาวนวพร รอดพิทักษ์ วิทยาจารย์ ฝ่ายวิชาการ ไปให้การอบรมในครั้งนี้
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น